Omul este rezultatul unei melodii divine, cântate de Dumnezeu!

Ne trezim şi ne întoarcem la întregul nostru potenţial divin. Noi nu suntem victime. NOI am ales să fim acum pe Pământ şi să experimentăm toate acestea. Este datoria noastră să realizăm acest proces de purificare de energiile care au fost folosite greşit în trecut şi să le transmutăm în Lumină, în energia originală. Suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, suntem fiii şi fiicele lui Dumnezeu şi, de aceea, întreaga Prezenţă Divină pulsează în Prezenţa noastră.  

          Conştiinţa patriarhală a ego-urilor umane fragmentate a fost transmutată în Iubire Divină prin revenirea Mamei Divine pe Pământ. Inimile noastre au fost recalibrate pentru a primi, în condiţii de siguranţă, noile frecvenţe ale iubirii divine care vor forma câmpul cuantic necesar pentru a manifesta trecerea revoluţionară în conştiinţa unităţii cu divinul. La nivelul cel mai profund, omenirea primeşte, în moduri care sunt dincolo de înţelegerea mintii umane, lumina care acum curge prin corpurile noastre nou recalibrate să poată vibra la frecvenţe din ce în ce mai înalte. Această lumină va creşte exponenţial abilitatea noastră de a împlini cu succes misiunea noastră divină de a co-crea un câmp cuantic de iubire divină care va binecuvânta permanent întreaga planetă. Oamenii vor ajunge să nu mai privească viaţa prin ochii separării şi fricii căci vor începe să cunoască Unitatea întregii vieţi şi vor răspunde vieţii din perspectiva inimii. La aceasta se va ajunge şi nu peste multă vreme. Pentru că în miezul pur al fiecărei persoane există încă potenţialul original divin, chiar dacă tiparele de comportament sau situaţiile create (inconştient) nu reflectă respectul pentru tot ceea ce este viaţă. 

          Lumina lui Dumnezeu ajunge pe Pământ în ritm accelerat, prin acei oameni care s-au trezit la Divinul din Interior, activând potenţialul divin din umanitate, regatul elementelor naturii, regatul animalelor şi Mama Gaia, aducând la suprafaţă tot ce mai trebuie vindecat şi transmutat din nou în lumină.

De aceea, din perspectiva umană, lucrurile par a se înrăutăţi. Însă adevărul este că se face curăţenie generală. Lumina lui Dumnezeu creşte pe Pământ, ceea ce aduce cu sine o purificare intensă. Frecvenţele care intră în conflict cu Lumina lui Dumnezeu se datorează faptului că oamenii răspund diferit (şi de multe ori nu din vibraţii înalte) la ce se întâmplă în vieţile lor şi în lume, generând frecvenţe care nu se înţeleg cu iubirea înţelegătoare a lui Dumnezeu. Doar iubirea lui Dumnezeu va trezi umanitatea adormită.

          Lumina lui Dumnezeu este infinit mai puternică decât creaţiile separate create prin frică, care acum vin la suprafaţă pentru a fi vindecate şi transmutate din nou în tiparul perfecţiunii originale. Indiferent cât de distorsionate sunt unele energii de pe Pământ, în miezul lor tot mai pulsează conceptul imaculat al potenţialului său original, divin. Fără miezul perfect, pur și divin, nu poate exista nici o formă de viaţă. În fiecare străluceşte Flacăra Divină, eternă. Miezul Divin încă pulsează în miezul nostru. Dumnezeu pătrunde în fiecare electron al planetei; lumina reactivează potenţialul pur, divin, care este codat în fiecare structură vie. Lumina lui Dumnezeu curge prin fiecare particulă a vieţii care evoluează pe Pământ.

          Deci nu există separare sau dualitate, decât în ignoranţă. Tot ce există trăieşte în corpul atotcuprinzător al lui Dumnezeu. E un câmp unificat, în care întreaga creaţie este interconectată.

          Fiecare lucru pe care îl faci schimbă dinamica universului. Totul vibrează la o anumită frecvenţă şi conştiinţă, depinzând de starea ta emoţională şi de starea minţii tale! Lumea ta depinde de tine! Aminteşte-ţi că Dumnezeu este în interiorul tău! Nu-L vei găsi în exterior, dacă nu Îl cunoşti mai întâi în interior. Cunoaşte-L şi înţelege-L pe Creator, adu-L în conştienţa ta şi astfel începi să fii complet. Atunci când trăieşti conştient de propria ta conştiinţă, eşti deja un maestru adevărat. Lasă să strălucească Iubirea care eşti! Eşti o celulă din corpul lui Dumnezeu! Și toate celulele au nevoie să funcţioneze în armonie una cu cealaltă pentru a fi sănătoase şi pline de vitalitate! Toate celulele sunt importante. Diversitatea lor este vitală şi necesară. Contribuţia ta este extrem de importantă şi nu întâmplător te afli aici, acum, în aceste vremuri de tranziţie planetară…

          Ai dorit să explorezi TOATE aspectele Sursei din care provii, iar experienţa ta, ca om, pe Pământ, face parte din călătoria ta. Eşti o Fiinţă Divină şi joci un rol, aici, pe Pământ. Joacă-l CU IUBIRE, doar aşa poţi ascensiona uşor şi cu graţie!… Fă pace cu tine însuţi! Astfel vezi lumea drept ceea ce este, DE FAPT! Întunericul este o iluzie 3 D şi 4 D când te-ai trezit şi trăieşti lucid în acest vis… Lasă rolurile deoparte şi FII IUBIREA CARE EȘTI! Lasă ca iubirea să fie sursa, fundaţia a ceea ce faci, gândeşti şi spui. Păstrează Vibraţia Iubirii vie în tine! Aceasta te va duce exact acolo unde doreşti! 

Chiar dacă lumea va continua să se scalde o vreme în lumea iluzorie, noi alegem natura divină a vieţii din interiorul nostru profund, alegem să o îmbrăţişăm, slăvind pe Dumnezeu în ea, extinzând regatul în care ne mişcăm şi avem Fiinţa şi Prezenţa noastră.  Și după ce experimentăm ce avem de experimentat, ajungem la sfârşitul experienţei sinelui inferior şi vom trăi în acea nemurire divină şi în bucuria iubirii divine, care face să dispară orice frică şi orice alte vibraţii joase. Pur şi simplu, vechile arhetipuri şi paradigme care reflectă separarea şi dualitatea, care au cauzat atâta suferinţă pe planetă, trec printr-un colaps energetic; se prăbuşesc definitiv. E timpul să ne concentrăm pe substanţa Luminii Divine, pentru a restabili tiparele perfecţiunii pentru Noul Pământ.

          Toate cele prin care a trecut umanitatea în general şi fiecare om, la nivel personal, sunt destinate să ne rafineze, în sfârşit, în Iubirea Eternă a lui Dumnezeu şi a Grației Duhului Sfânt.

Și ajungem la concluzia că TOTUL ESTE BINE în noi, totul este bine pentru că Dumnezeu e aici. Lumina Prezenţei este mereu disponibilă. Accesează adevărurile sufletului tău! Realizarea Sinelui Adevărat are loc numai în momentul prezent şi va veni o zi în care toţi am conştientizat Sinele şi, strălucind ca soarele, ne vom hrăni unii pe alţii cu iubirea şi lumina noastră…

Ela Cristea

Articol publicat în nr. 50/30 august 2021, Revista Viața Integrativă

Sursă imagine – internet